Güzellik, Sağlık

Bilinç dışı Davranışlar Nelerdir?

bilincdisi

Bilinç kavramı; psikolojideki kilit konulardan biridir. Psikoloji; zihin, zihin yapısı ve işlevlerini ele alan bir bilimdir. İlk dönemlerde psikologlar zihnin sadece bilinçten ibaret olduğunu düşünmüşlerdi. Bu nedenle bilinç, psikolojideki en önemli kavramlardan biri haline gelmiştir.

Psikolojik bir terim olarak bilinç; “kendimizin ve çevremizin, algıların, anların ve düşüncelerin farkına varacak bir biçimde gözlemlemeyi, kendimizi ve ortamımızı davranışsal ve bilişsel faaliyetler ile başlatabilmemizi ve sonlandırabilmemizi sağlayacak.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bilinç kavramından yola çıkarak bilinçdışı kavramının gelişimi ise bazı araştırmalar sonucu fark edilmiştir. Bilinç dışına ilişkin kavramsallaşmanın temelinde iki öğe bulunmaktadır. Bu öğelerden biri felsefe, ikincisi ise tıptır. Birçok filozof tarafından bilinçdışı kavramı tartışılmaktadır. Bunun yanı sıra, felsefeciler bilinçdışı kavramını metafiziksel bir anlamda ele almaktadırlar. Öğelerden ikincisi olan tıpta psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için geliştirilen bazı yöntemler, nörolog ve psikologları zamanla bilinçdışı diye bir kavram ve alanın varlığını kabul etmeye yönlendirmiştir.

Ek olarak, bilinç dışı konusunda tıp ve felsefe birbirinden bağımsız hareket etmemektedir. Bilinçdışı kavramının filozoflar tarafından tartışılmasının sebebi nörologların yaklaşımlarıdır. Bu nedenle, bilinçdışı kavramının tarihsel gelişimi tıp ve felsefe kolları ile ele alınmaktadır.

Bilinçdışı Nedir?

Bilinçdışı için Sigmund Freud; ilk çalışmalarında histerik hastalarının tedavi belirtilerini araştırmıştır. Bu doğrultuda, belirtilerin bilinç dışındaki izlerini gözlemleyen Freud, daha sonra rüyaların yorumu ile birlikte bilinçdışının gücünün ve etkisinin tüm insanlar için geçerli olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Freud, bilinç dışının varlığını kanıtlamak ve nasıl çalıştığını göstermek için çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların sonucunda Freud, bilinç dışına doğrudan ulaşılamadığını söylemiştir.

bilincdisidavranislar

Bilinç dışı; benlik tarafından sürekli biçimde bilinçten uzak tutulmakta, bastırılmakta ve baskılanmaktadır. Ancak bu konu ile ilgili Sigmund Freud bilinç öncesine erişildiği takdirde bilinçdışı içeriği ve türevlerine ulaşılabileceğini keşfetti.

Sembolik bir anlam niteliği barındıran, yansıtmalarımızda beliren değerlendirmeler bilinçdışı olarak adlandırılmaktadır. Sigmund Freud’un kuramına göre, bilinç yapısı ikili nitelik taşımaktadır. Yani, Sigmund Freud görülen bilinç durumlarının gerisinde ve çok daha derinlerde görünmez bir bölgede işleyen başka bir yapıdan bahsetmektedir.

Bilinçdışı; en kısa tanımı ile tüm canlıların iç yaşantılarının ve dış dünyalarının farkında olmadan yaptıkları davranışlardır.

Bilinçdışı Davranışlar Nelerdir?

Bilinçdışı davranışlar; zihnimizin en karanlık köşelerinde bulunan bir yapı sayesinde oluşmaktadırlar. Bilincimizin yanlış bulduğu, bastırdığı ve inkar ettiği düşüncelerimiz zihnimizin bilinçdışı kısmında depolanmaktadır.

Kişinin kendine yasak gördüğü, yapmak istemediği, bastırdığı ve benzeri eylemlerde bulunduğu bütün davranışları zaman zaman bilinç dışından çıkarak kişi farkında olmadan harekete geçmesine neden olmaktadır.

Büyük ya da küçük, size yanlış gelen ama yapmak istediğiniz pek çok davranışın sorumlusu yüksek ihtimal ile bilinçdışı yapınızdır.

Bilinçdışı Davranışlar Nasıl Oluşur?

Bir insanın bütün yaşam süresi boyunca bilincine gelen tüm bilgiler (gördükleri, duydukları, yaşadıkları ve hissettikleri) kişinin direkt olarak bilinç dışına aktarılmaktadır. Zihin yapısının içinde en altta bulunan bilinçdışı bölümü, bazı araştırmalara göre zihnin en önemli kısmı olarak tanımlanmıştır.

Daha karanlık ama daha kişinin kendi olduğu bilinç dışı yapısı; kişi hatırlamasa dahi hayatı boyunca öğrendiği bütün bilgileri içerisinde bulundurmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Duygu Kuramları ve En Çok Bilinen Duygu Teorileri

bilincdisi

Birçok insan seçimlerini bilinçli ve kendi istekleri ile yaptıklarını düşünürler. Bilinçli yaşadıklarını, hatta bilinç tarafından yönlendirildiklerini düşünürler. Aslında durum bu şekilde değildir. Kişi, bilinç dışı ile yaşadığının ve bilinç dışı yapısının izin verdiği ölçüde davrandığını fark edemez. Aslında, kişinin davranışları tamamen bilinç dışı tarafından yönlendirilmektedir. Seçimleri yapan ve kişiyi idare eden ise yine kişinin karanlık bilinçdışı yapısıdır.

Bu nedenle bilinç dışı davranışlar; kişinin farkında olmadan, belki yapmak istememesine rağmen kendini yaparken bulduğu davranışlar bütünüdür. Bilincimizin çok daha gerisinde bulunan bilinçdışı, tam olarak ön görülemeyen ve gizemli bir yapıdır.

Bilinçdışı Davranışlar Nasıl Anlaşılır?

Bilinçdışı, kişinin kendini daha özgür hissettiği zamanlarda sıklıkla devrede olan bir yapıdır. Bilinç tarafından mantık ile karar verilen bir seçimde çok yüksek ihtimal ile özgür irade bulunmamaktadır. Bilinç, mantık ile çalıştığı içi daha kısıtlayıcı, hayal kurmayı zorlaştıran, uçuk fikirleri düşünmeyi sevmeyen bir yapıdır.

Bilinçdışı ise, kişinin özgür iradesine son derece düşkündür ve kişinin özgür iradesini hatırlatmayı oldukça sevmektedir. Kişi ile konuşurcasına iyi anlaşan zihin yapılarından bilinç dışı; sorgudan, mantıklı düşünceden ve en önemlisi eleştiriden uzak bir yapıdır.

bilincdisidavranislar

Bilinçdışı; sınırsız kapatise, uçsuz bucaksız bir hafıza, yargılamadan uzak bir yapı, analiz etmeyen, aynı anda birçok şeyi işleyebilen, mecaz ve mizahtan anlamayan, değişiklikten hoşlanmayan ve bunun sonucunda daima alıştığı yoldan gitmek isteyen, genellikle de yardım etmeye çalışırken bildiği en iyi yolu kullansa da yanlış şeyler yaptıran, tembel ve kırılgan bir yapıdır.

Eğer bu kriterlere uygun davranışları kendinizde gözlemliyorsanız bilinç dışı davranışlarda bulunuyorsunuz demektir.

Latissim ekibi olarak bu yazımızda sizlere tıp ve felsefe öğeleri ile birlikte bilinç dışından, bilinçdışı davranışlardan ve bilinç dışı davranışlar ile ilgili bilgilerden bahsettik. Bilinç dışı ile ilgili içeriğimiz ve çok daha fazla içerik için bizi takip etmeye devam edin!

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.