Skip to main content

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. GİRİŞ

  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Nezih Barut Cad. Spradon Residence No:9. İç Kapı No:3. Başakşehir/İstanbul merkezinde kurulu, …… sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Latissim Kozmetik Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Latissim”) tarafından www.latissim.com adlı internet sitesi (“Website”, “Latissim Platformu”) ile IOS ve Android platformunda yer alan Latissim Mobil Uygulaması(“Mobil Uygulama”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkanlar dahil olmak üzere , Website’nin aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi ve Üye (“Kullanıcı”, “Kullanıcılar”) sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

  2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Website’yi ziyaret, üye olma ve/veya içerikten yararlanma saiklerinden biriyle eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın saikine göre kazanacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

 1. TANIMLAR

  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Cihaz(lar)

Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.

Latissim

Website ve mobil uygulama üzerinden sağlanan Latissim Hizmeti vasıtasıyla müşterilerin/ abonelerin cilt analiz sonuçları değerlendirilip detaylı içerik araştırması sonucunda kişileştirilmiş ürünleri Latissim Box aracılığı ile kullanıcıları ile buluşturan platform anlamına gelmektedir.

Platform Hizmeti

Yalnızca Üye kullanıcı tarafından, üye olma ve içerikten yararlanmasaikiyle Website ve Mobil uygulama üzerinden doldurulacak Üyelik Formu’nun doldurulmasıyla oluşturulacak olan Üyelik Hesabı ile kullanılabilecek olan ve sınırlı içeriği işbu Sözleşme’nin 5. Maddesinde düzenlenmiş olarak Website üzerinden sunulan hizmet anlamına gelecektir.

Dolaşım İçeriği

Website’ye ve Mobil uygulamaya ziyaret etmek ve dolaşım sağlamak saikiyle erişen Ziyaretçi kullanıcıya içeriği işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde düzenlenmiş olarak Website ve Mobil uygulama üzerinden sunulan içerik ve eklentiler anlamına gelecektir.

Latissim Hizmetleri

Kullanıcı’ya, Website’ye ve Mobil uygulamaya erişme saikine göre farklılaşacak şekilde Platform Hizmeti ve Dolaşım İçeriği olmak üzere sunulacak olan hizmetler ve eklentilerin tamamından oluşan içerik anlamına gelecektir.

Eklenti

Kullanıcı’ya Website ve Mobil uygulama üzerinden sunulacak olan, detayları işbu Sözleşme’de düzenlenen Latissim Hizmetleri’ne yönelik çeşitli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sunulanan servis ve ilgili diğer imkanların bütünü anlamına gelecektir.

Kullanıcı

Website’ye Mobil uygulamaya ziyaret, üye olarak hizmet alma saiklerinden biriyle erişen kişi(ler) anlamına gelecektir.

Üye(ler)

Website’ye ve Mobil uygulamaya üye olmak saikiyle erişen, üyelik formunu doldurmak suretiyle üyelik hesabı oluşturan ve Website üzerinden sunulan içerikleri işbu Sözleşme’de düzenlenen Latissim Hizmetleri’nden yararlanacak olan Kullanıcı anlamına gelecektir.

Ziyaretçi(ler)

Website’ye ve Mobil uygulamaya ziyaret ederek ve herhangi bir üyelik hesabı oluşturmaksızın yalnızca Dolaşım İçeriği’ne erişebilecek kişi(ler) anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Dünyanın bütünü ya da herhangi bir yerindeki telif hakkı, ticari sırlar, know-how, işletme adları, ticari markalar, Platform Hizmeti markaları ve patentler gibi tescilli ya da tescilsiz, tescil edilebilir ya da tescil edilemez tüm fikri mülkiyet hakları anlamına gelecektir.

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelecektir.

Güncelleme

Website’de veya Mobil uygulamada periyodik veya tek seferlik yapılan güncelleme ya da basit geliştirme anlamına gelecektir.

Üye Hesabı

Üye’nin Website veya Mobil uygulama üzerinden sunulan Dolaşım İçeriği’nin yanısıra sınırlı içerikten yararlanma imkanı sunulan Platform Hizmeti ve özelliklerine erişmesine izin veren üyelik hesabı anlamına gelecektir.

Arama Butonu

Kullanıcı’nın Latissim Hizmetleri’nden yararlanabilmesi için kategorize edilmiş olan arama bölümü ve eklenti anlamına gelecektir.

Blog Sekmesi

Kullanıcı’nın latissimbox kapsamında güncel haberlere ulaşabilme imkanı sağlayan eklenti anlamına gelecektir.

Deneyimini Paylaş

Üye’nin Website’ye ve Mobil uygulamaya erişim sağlayarak sunulan Latissim Hizmetleri kapsamında diğer Üyeler’e yardımcı olabilmesi amacıyla kendilsine ait deneyimlerini paylaşabileceği eklenti anlamına gelecektir.

Bildirimler

Üye’nin Website’ye ve Mobil uygulamaya erişim sağlayarak üyelik hesabı vasıtasıyla kullanabileceği eklentiler üzerinden gerçekleştireceği işlemler sonucunda kendisine gönderilecek olan mesajlar anlamına gelecektir.

Mücbir Sebep

Sel, deprem ve benzeri doğal afetler; salgın ya da yaygın hastalıklar/pandemi, herhangi bir ülkedeki savaş, toplumsal kargaşa veya devrimler ya da; kontrol dışı gerçekleşebilecek ve borçlunun kusurunu ortadan kaldıracak herhangi bir olay

Latissimbox

Latissimbot tarafından Üye’ye sorulan cilt analizi, saç tipi, yaş ve sağlık durumuna ilişkin alınan cevapların Yapayzeka(Latissimbot) ile kategorize edilerek oluşturan güzellik kutusu anlaşılmalıdır.

Latissimbot

Latissim.com ve mobil uygulama üzerinden latissimbox’ın satın alınması için Üye’lere cilt bilgisi, saç rengi, memnuniyet adına marka tercih bilgisi, vücüt-kozmetik bilgileri ve buna göre categorize ederek güzellik kutusunu oluşturan yapay zeka/machine learning sistemi.

 1. GENEL ŞARTLAR

  1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerlidir ve Ziyaretçi ile Üye tüm kişiler bu Sözleşme’ye tabi olacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı’nın her ne saikle olursa olsun Website’ye ve Mobil uygulamaya erişmeden önce işbu Sözleşme’yi okuması gerekmektedir.

  2. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de ve mobil uygulamada Kullanıcı sıfatıyla işlemler gerçekleştirilmemelidir. Kullanıcı’nın, Website’de işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların;

   1. Website’de dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından,

   2. Website’de üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan, Website ve mobil uygulamada üzerinden sunulan içeriğe erişmeye devam eden Üye tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

  3. İşbu Sözleşme, Website ve mobil uygulama üzerinden sunulan Latissim Hizmeti’ne eklenen yeni işlevler, özellikler veya araçlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm eklemeler için geçerlidir.

  4. Latissim, Kullanıcı’ya Website’deki ve mobil uygulamadaki güncellemeler ve değişiklikler hakkında bildirimde bulunarak bu Sözleşme’yi güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda söz konusu güncellemelerin uygulanmaya başlanmasından sonra, Kullanıcı’nın Website’nin ve mobil uygulamanın kullanımına ve/veya Website içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan günelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olaral kabul edildiği anlamına gelecektir. Kullanıcı aleyhine yapılacak olası değişiklikler için ayrıca onayı alınacaktır.

  5. Latissim tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Website ve mobil uygulama üzerinden erişilebilecek şekilde link vasıtasıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

  6. 1lenen Sözleşme’nin;

   1. Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’ye ve mobil uygulamaya erişim’in ve Dolaşım İçeriği’nin kullanımı,

   2. Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

 1. WEBSİTE VE MOBİL UYGULAMA

  1. Latissim, Website’ye ve mobil uygulamaya erişim sağlanabilmesi ve sunulan Latissim Hizmetleri’nden yararlanabilmesi için gereken uygun elektronik cihaz veya ekipmanları sağlamamaktadır. Bu kapsamda Website’ye ve mobil uygulamaya her ne saikle olursa olsun erişmek ve/veya sunulan Latissim Hizmetleri’nden yararlanmak için uygun cihazları temin etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

  2. Website’ye ve mobil uygulamaya erişim sağlanabilmesi ve sunulan Latissim Hizmetleri’nden yararlanabilmesi için gereken internet bağlantısı Latissim tarafından sunulmamakta olup, Kullanıcı tarafından sağlanacaktır.

  3. Kullanıcı, Website’nin ve mobil uygulamanın her zaman güncel olmayabileceğini kabul eder.

  4. Kullanıcı, Website ve mobil uygulama üzerinden sunulan Latissim Hizmetleri’nin içeriğinin değişmesi haline Latissim’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

  5. Website ve mobil uygulama, Latissim’e ait olmayan veya Latissim’nin kontrolü altında bulunmayan üçüncü taraf websitelerine, uygulamalarına veya hizmetlerine ilişkin bağlantılar sunabilir. Website’den ve mobil uygulamadan ayrılan Kullanıcı üçüncü taraf websiteleri, uygulamaları ya da hizmetlerinin Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

 1. LATİSSİM HİZMETLERİ’NİN KAPSAMI VE EKLENTİLER

  1. Kullanıcı’nın Website’ye ve mobil uygulamaya erişme saikine göre kazanacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre Website ve mobil uygulama üzerinden sağlanan Latissim Hizmetleri’nin kapsamı değişiklik gösterecektir.

  2. Bu kapsamda Cihaz vasıtasıyla Website’ye ve mobil uygulamaya erişilmesi halinde sağlacak olan ve detaylı özellikleri işbu Sözleşme’nin ilgili hükümlerinde düzenlenecek olan Latissim Hizmetleri’nin kapsamı aşağıdaki gibidir;

   1. Kullanıcı’nın, Website’yi ve mobil uygulamayı ziyaret etme ve dolaşım sağlayabilmesi kapsamında erişimesiyle üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin, içeriği ve ilgili eklentileri aşağıda düzenlenen Dolaşım İçeriği’nden yararlanabilmesi;

 1. Blog” sekmesine erişme imkanı,

 2. Latissimbox satın al” sekmesine erişme imkanı,

 3. Lati ile tanış” sekmesine erişme imkanı.

   1. Üye’nin, Website’ye ve mobil uygulamaya üye olma saikiyle erişimi ve işbu Sözleşme’nin 6. Maddesi kapsamında oluşturacağı üyelik hesabı vasıtasıyla, içeriği ve ilgili eklentileri aşağıda düzenlenen Platform Hizmeti’nden yararlanabilmesi;

 1. Latissimbox satın al” sekmesine erişme imkanı

 2. Bildirimler” sekmesine erişme imkanı,

 3. Deneyimini Paylaş” sekmesine erişme imkanı,

 4. “”Lati ile tanış”” sekmesine erişme imkanı,

 5. İletişim Formu”, “Güzellik İçerikleri” ve “Hediye et” sekmesine erişme imkanı,

 6. Canlı desteğe bağlan” sekmesine erişme imkanı.

 1. ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Ziyaretçi, Website’ye ve mobil uygulamaya ziyaret etme ve dolaşım saikiyle erişmeden önce işbu Sözleşme’nin kendisi ile alakalı hükümlerini okumak ve kabul etmekle yükümlü olup; işbu Sözleşme’ye onay vermediği durumlarda Website’ye ve mobil uygulamaya erişmekten kaçınmakla yükümlüdür.

  2. Ziyaretçi, Website’yi ve mobil uygulamayı ziyaret etmek ve dolaşım saikiyle erişmek suretiyle detayları işbu Sözleşme’nin 8. Maddesinde düzenlenen Dolaşım İçeriği’nden yararlanma ve bu kapsamda çeşitli işlemler gerçekleştirebilme imkanına sahiptir.

  3. Ziyaretçi Website’ye ve mobil uygulamaya erişimi ve dolaşımı sonrasında sunulan sınırlı içerikten yararlanabilmek amacıyla Üye olmak ve Latissim Hizmetleri kapsamında hizmet almak ya da hizmet sunmak imkanına sahiptir.

  4. Latissim Hizmetleri kapsamında hizmet almak saikiyle üye olan Ziyaretçi’nin, işbu Sözleşme’nin Üye kullanıcıya yönelik hükümlerine; hizmet sunmak saikiyle üye olan Ziyaretçi, Hizmet Veren Sözleşmesi’ne tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5. Ziyaretçi, Website ve mobil uygulamada yaşamış olduğu satın alma deneyimlerini Latissim ile iletişime geçerek çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ve Latissim tarafıdan açık rızasına bağlı olmak kaydı ile Website’ye ve mobil uygulamaya Üye yapılması suretiyle Website’de ve mobil uygulamada paylaşabilme imkanına sahiptir. Ziyaretçi’nin Üyelik bakımından açık rıza gösterecek olması hizmet almak saikiyle işbu Sözleşme’nin Üye kullanıcıya yönelik hükümlerine tabi olmak bakımından kabul, beyan ve taahüt niteliğinde olacaktır.

 1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Üyelik Hesabı Oluşturulması

  1. Kullanıcı’nın, Website’ye ve mobil uygulamaya üye olabilmesi için 18 (onsekiz) yaşından büyük olması gerekmektedir.

  2. Kullanıcı’nın Website’ye ve mobil uygulamaya üye olma saikiyle erişimi ve üye sıfatıyla İşbu Sözleşme’nin 5.2.3.maddesi kapsamında düzenlenen Platform Hizmeti ile eklentiler vasıtasıyla sınırlı içerikten yararlanabilmesi için üyelik hesabı oluşturması gerekmektedir.

  3. Bu kapsamda Kullanıcı üye olma saikiyle gerçekleştireceği üyelik işlemleri için kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre dahil birtakım bilgileri sağlaması ile bağlantı kurması itibariyle Üye sıfatına sahip olacaktır.

  4. Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için, e-posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu kapsamda e-posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir. Doğrulama mailinin onaylanmaması halinde Kullanıcı’nın üyelik işlemlerine devam etmesine izin vermeyecektir.

  5. Kullanıcı’nın üyeliğini oluşturma yöntemi, üyelik oluşturulabilmesi için gereken bilgiler ve bağlantı kurulabilecek olan spsyal medya hesaplarının belirlenmesi Latissim’in insiyatifindedir.

 • Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

  1. Üye, üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla sahip olacağı Üye Profili üzerinden kendisine ait, doğum tarihi, Adres, Fotoğraf, Cinsiyet dahil bir takım verileri profiline eklemek suretiyle alenileştirebilecektir.

  2. Üye, üyelik hesabında yer alan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini daima güvenli ve gizli tutmayı kabul edecektir. Kullanıcı’nın hesap bilgilerini doğru, eksiksiz ve güncel tutmaması Kullanıcı’nın Website’ye ve mobil uygulamaya erişememesine ve/veya içeriği kullanamamasına neden olabilir. Latissim, Kullanıcı’nın Üyelik Hesabı güvenliğini ve şifre bilgilerini koruyamamasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

  3. Üye, Üyelik Hesabı kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur. Herhangi bir kayıp, hırsızlık veya Kullanıcı’ya ait hesabın yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlali fark edilmesi veya bu hususlara dair makul bir şüphe olması durumunda Kullanıcı derhal Latissim’i bilgilendirmelidir.

  4. Üye, Üyelik Hesabı’na giriş yapabilmek için e-posta adresini ve kendisi tarafından tercih edilen şifreyi kullanacaktır.

  5. Üye’nin şifresini unuttuğu durumlarda; “Şifremi Unuttum” butonuna basması ve sonrasında kendisine ait e-posta adresine gönderilecek olan mail vasıtasıyla şifresini sıfırlamasını sağlanacaktır.

  6. Üye, Website’de yer Üyelik Hesabı’nı “Hesabımı Sil” seçeneğinden her zaman kalıcı şekilde silebilmektedir.

  7. Üye, Platform Hizmetleri’nden herhangi bir bedel ödemeden yararlanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda Üye’nin içeriği işbu Sözleşme’nin 5.2.2. maddesinde düzenlenen Platform Hizmetleri’nden faydalanabilmesi için erişebileceği eklentilerin kapsamı aşağıda düzenlenmektedir.

   1. Üye, latissim box satın al sekmesi üzerinden cilt, saç tipi, yaş ve sağlık durumuna yönelik belli kriterlere göre kategorize edilecek şekilde Latissim ile iletişime geçebilecektir. Latissim sormuş olduğu sorulara cevaben kişinin cilt, saç tipi, yaş ve sağlık durumuna uygun olarak oluşturulacak bir Latissimbox önerecektir.

   2. Üye, Deneyimini Paylaş sekmesi üzerinden satın alma deneyimine yönelik daha önceden hizmet almış olduğu uygulamaya ilişkin deneyimlerini, bunlara ilişkin yazı, görüntü ve/veya ses dosyalarını diğer Üyeler’e yardımcı olabilmesi açısından açık rızasına bağlı olacak şekilde paylaşabilme imkanına sahiptir. Üye bu kapsamda ayrıca hizmet almış olduğu Latissim’e memnuniyetini belirtebilmek açısından puan verebilecektir.

   3. Üye, Canlı bağlantı Üzerinden Konuşma Başlat sekmesi üzerinden latissimboxa yönelik fiyat bilgisi, tavsiye bilgilerini öğrenebilmek amacıyla iletişim bilgileri kayıtlı bulunan Latissim canlı yardım üzerinden konuşma başlatabilme imkanına sahip olacaktır. Bu kapsamda Üyeler ile Latissim arasında yapılacak konuşma Whatsapp işletme hesabına dışına çıkmayacak şekilde tarafların münhasıran sorumluluğu altında olacaktır.

  8. Üye, Latissim’in kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.

  9. Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Website ve mobil uygulama içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz.

  10. Üye, işbu Sözleşme kapsamında detayları düzenlenen Platform Hizmetleri’nden yararlanması sırasında gerçekleştireceği işlemler sırasında içeriği ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihleri gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır.

 1. KULLANICILAR’IN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Kullanıcı, Website, mobil uygulama ve Latissim Hizmetleri’ne kendisi tarafından temin edilecek olan cihazları kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazları ve internet altyapısını temin etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

  2. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Latissim ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Website ve mobil uygulama dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. Kullanıcı, her ne saikle olursa olsun Website’ye ve mobil uygulamaya erişim sağlayarak herhangi bir bedel ödemeden dolaşım sağlama hakkına sahiptir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın içeriği işbu Sözleşme’nin 5.2.1. maddesinde düzenlenen Dolaşım İçeriği’nden faydalanabilmesi için erişebileceği eklentilerin kapsamı aşağıda düzenlenmektedir;

   1. Kullanıcı, Blog sekmesi üzerinden güncel haberlere ulaşabilmek ve bu kapsamda uzman kişilerce yayınlanan yazıları okuyabilme imkanına sahip olacaktır.

   2. Kullanıcı, Website’ye ve mobil uygulamaya kayıtlı olan Latissimbox botu üzerinden cilt tipi, saç tipi, yaş ve sağlık durumuna göre kendisi için özel olarak oluşturulan güzellik kutusunu inceleme imkanına sahip olacaktır.

  4. Kullanıcı, her ne saikle olursa olsun Website’ye ve mobil uygulamaya erişim sağlamadan ve sunulan Latissim Hizmetleri’nden yararlanmadan önce işbu Sözleşme’yi okumak ve kabul etmekle yükümlü olup; işbu Sözleşme’ye onay vermediği durumlarda kullanmaktan Website’yi kullanmaktan kaçınmakla yükümlü tutulmaktadır.

  5. Kullanıcı’nın, kendisine lokasyon bazlı Latissim Hizmetleri’nin sunulabilmesi için, Latissim tarafından konum bilgilerine erişilmesine izin vermesi gerekmektedir.

  6. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yapılabilecek değişikleri takip edebilmek için Sözleşme’yi periyodik olarak kontrol etmekle yükümlü tutulmaktadır.

  7. Kullanıcı işbu Sözleşme’ye taraf olmakla beraber;

   1. Uluslararası, federal veya yerel kanunları, yönetmelikleri, hüküm ve düzenlemeleri ihlal etmemekle,

   2. Yanlış ya da yanıltıcı bilgiler sağlamamakla,

   3. Website’yi ve mobil uygulamayı alınan güvenlik önlemlerine müdahale etmemek veya bunları etkisiz hale getirmemekle,

   4. Tersine mühendislik yapmamak, kaynak koda dönüştürmemek, hacklememek, müdahale etmemek, tersine çevirmemek, kopyalamamak veya Website’nin bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunmamakla yükümlü tutulacaktır.

  8. İşbu Sözleşme;

   1. Ziyaretçi tarafından Website ve mobil uygulama dolaşımının ve bu kapsamdaki Dolaşım İçeriği’nin kullanımını durdurarak her zaman,

   2. Üye tarafından üyeliğin kullanımı durdurularak ve/veya üyelik hesabı silinerek her zaman ileriye etkili şekilde sona erdirilebilecektir.

 1. LATİSSİM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Latissim, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul etmektedir.

  2. Latissim, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap verebilmesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. Bu kapsamda Latissim, Kullanıcı’nın içeriği işbu Sözleşme’nin 5. Maddesi kapsamında düzenlenen Latissim Hizmetleri’nden yararlanabilmesi için gerekli çabayı göstermekle yükümlü tutulacaktır.

  3. Latissim, Üye’nin onayı doğrultusunda Website’yi, mobil uygulamayı ve sunulan hizmetler kapsamında gerçekleştireceği işlemlere yönelik anlık bildirim mesajlarını kendisine gönderebilecektir.

  4. Latissim, Kullanıcı’nın her ne saikle olursa olsun Website’ye ve mobil uygulamaya erişimi sırasında kendisine sunulan içeriği öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal etmesi halinde, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Website’ye ve mobil uygulamaya erişimini sonlandırmaya yetkilidir.

  5. Latissim herhangi bir zamanda Website’nin ve mobil uygulamanın çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Website’de ve mobil uygulamada teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Website ve mobil uygulama kullanımını tamamen durdurabilecektir.

  6. Latissim, Website ve mobil uygulama üzerinden sunulan içeriğe dair sair hususları ve işbu Sözleşme’de kendi inisiyatifi dâhilinde her zaman ve herhangi bir neden göstermeksizin güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu kapsamda Latissim,

   1. Sunulan hizmet ve içerikleri, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, değiştirebilecektir,

   2. Halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilecektir,

   3. Ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilecektir,

   4. Sunulan hizmet ve içerikleri; içeriğin uygunsuz olması, Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı olması ya da diğer Kullanıcılar için zarar olmasından kaynaklı olarak Kullanıcı’nın erişimine kapatabilir ve/veya Website ve mobil uygulama içinde görünürlüğünü sınırlayabilecektir,

   5. Üye tarafından sisteme yüklenen bilgileri ve içeriği kaldırabilecektir,

  7. Latissim, Üye’nin kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Website’ye ve mobil uygulamaya erişimini veya Website ve mobil uygulama içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Latissim, hizmet alan Üye’ye ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki Latissim, söz konusu Üye’yi bir daha üye olamayacak şekilde Website’den ve mobil uygulamadan uzaklaştırabilecektir.

  8. Latissim, Üye kullanıcının hesabını kalıcı olarak silme talebini mümkün olan en kısa süre içinde gerçekleştirecektir. Söz konusu silme işlemlerinde veri türü dikkate alındığında gecikmeler olabilir. Ancak Latissim, her halde Kullanıcı’nın kişisel verilerini 30 gün içinde yedeklemeler dahil tamamen silecektir.

  9. Latissim, işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilecektir.

  10. Latissim’in üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Latissim’in üyeliği silme hakkı saklıdır.

  11. Latissim, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndaki kişisel veriler de dâhil olmak üzere, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama tarafların arasındaki bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemeyecektir.

  12. Latissim, Kullanıcı’yı Website’ye ve mobil uygulamaya her ne saikle olursa olsun erişimi sırasında Website ve mobil uygulama tarafından hali hazırda sunulan ya da sunulacak olan diğer hizmetlere reklam ve bağlantı (link) aracılığı ile yönlendirebilme hakkına sahiptir.

  13. Latissim, Website’ye ve mobil uygulamaya erişiminin sürekliliğini sağlamak için ticari olarak kabul edilebilir girişimlerde bulunabilir. Ancak Latissim aşağıda belirtilen hallerden sorumlu tutulamayacaktır:

   1. Planlanmış aksama süresi veya;

   2. Mücbir Sebep halleri dahil olmak üzere Latissim’nin kontrolü dışında gerçekleşebilecek Sözleşme ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili herhangi bir aksaklık veya Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi herhangi bir şekilde ihlal etmesi hali.

 1. SORUMSUZLUK

  1. Latissim, Kullanıcı’nın Latissim Hizmetleri’ne yetkisiz erişim, hatalı erişim ve değişikliklerden, diğer platform kullanıcılarının davranışlarından, Website’den ve mobil uygulamadan elde edilen herhangi bir içerik ve bilginin doğruluğundan sorumlu tutulamayacaktır.

  2. Latissim, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Website’nin ve mobil uygulamanın kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı olmayacaktır.

  3. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Latissim’in sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

  4. Latissim, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

  5. Üye’nin hesabını devretmesi ve 3. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Latissim doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

  6. Üye’nin işbu Sözleşme’de detayları düzenlenen Latissim Hizmetleri’nden yararlanması kapsamında Latissim Bot ile gerçekleştireceği konuşmaların içerikleri hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Ancak bu görüşmelerin içeriklerinin, başka kişilerce üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

  7. Kullanıcı’nın Website’ye ve mobil uygulamaya her ne saikle olursa olsun kendisine ait olmayan Cihazlar vasıtasıyla erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

  8. Latissim, Latissim Bot tarafından kategorize edilen güzellik paketinin içeriğine yönelik yapılan tercihlendirmeyi garanti etmemektedir. Üye’nin bu kapsamda, yapılan görüşmelerin içeriğinin, Üye bakımından yönlendirici ve/veya belirli bir karar verdirecek nitelikle olması halinde, söz konusu LatissimBot’un gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeleri dâhil hiçbir beyanından, bu ifadeler sonucu Üye tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Latissim sorumlu tutulmayacaktır.

  9. Latissim tarafından, Website’de ve mobil uygulamada her zaman güncellemeler yapılabilir. Söz konusu güncelleme sürecinde yaşanabilecek teknik aksaklıklar sebebiyle Kullanıcı’nın Website’yi geçici bir süre kullanamaması, Website içeriğindeki belirli hizmetlerden yararlanamamasından Latissim sorumlu tutulamayacaktır.

  10. Website’de ve mobil uygulamada üçüncü taraf Kullanıcı’nın paylaşım ve içeriklerinin yönlendirici ve/veya özendirici olması durumunda, söz konusu Kullanıcı ifadelerinden, bu ifadeler sonucu diğer Kullanıcı tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Latissim sorumlu tutulamayacaktır.

  11. Website ve mobil uygulama üzerinden sunulan Latissim Hizmetleri’nde, teknik sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek; Üye’nin üyelik hesaplarının, bu hesaplardaki herhangi bir unsurun kaybolması veya kullanılamaz duruma gelmesi durum ve sonuçlarından Latissim sorumlu tutulamayacaktır.

  12. Latissim, her zaman Website ve mobil uygulama içeriğindeki herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre için askıya alabilir, sistemde teknik bakım, onarımlar, güncellemeler olabilir veya Website’nin ve mobil uygulamanıon kullanımı tamamen durdurabilir. Teknik bakım, onarım ve güncellemeler sebebiyle gecikmelerin yaşanması, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Latissim’in Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

  13. Latissim ve Kullanıcı; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu tutulamayacaktır.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. Latissim tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Wesbite üzerinden erişilebilecek olan Latissim Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Website’de dolaşım gerçekleştirmeden önce Latissim Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlü tutukmaktadır.

  2. Latissim tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üye’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Website Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Üye, Website’de ve mobil uygulamada yer alan Website Üyelik Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.

  3. Latissim, Üye’nin Website ve mobil uygulama üzerinde yer alan profiline eklediği fotoğraf verisini yalnızca Üye’nin bu konudaki açık rızasına bağlı olarak işlemektedir.

  4. Latissim, Üye’nin Website ve mobil uygulama üzerinden Platform Hizmetleri kapsamında gerçekleştireceği işlemlere yönelik yer vereceği özel nitelikli kişisel veri içeren Yorum ve İçerik verisi yalnızca Üye’nin açık rızasına bağlı olarak işlemektedir.

  5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

  6. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

  7. Website ve mobil uygulama ve işbu Sözleşme hakkında herhangi bir geri bildirim, soru veya yorum için info@latissim.com adresine e-posta göndererek veya Platform üzerinden Latissim ile iletişime geçebilirsiniz.

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

WhatsApp
Sizi Arayalım